Privacy Policy

PERSONVERNERKLÆRING

EGIL BERGLIHN AS

Heretter benevnt “selskapet” eller “vi”.

Følgende personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn og bruker
personopplysninger.
Vi er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger og målet er å gi
deg overordnet informasjon om vår behandling.
Denne erklæringen oppdateres fortløpende.
1. Når samler vi inn personopplysninger?
● Ved henvendelser på vår nettside.
● Når du ringer oss.
● Når du bestiller eller kjøper varer i vår forretning
● Når du leverer inn varer til reparasjon eller salg i vår forretning.
● Når vi mottar søknader til stillinger, eller oppretter ansettelsesforhold.
2. Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å henvende deg til oss via kontaktskjemaet på
nettsiden, eller ved å bruke malene for begjæring om sletting, endring eller
korrigering som du finner nederst på nettsiden vår. Du har krav på svar uten
ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.
Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten
til innsyn
Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger
Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten
til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om
deg. Les mer om retten til begrensning
Protestere mot behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på
bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av
opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere
Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en
kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen
behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet
Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

● Datatilsynet:
● Web: https://www.Datatilsynet.no/
● E-post: postkasse@datatilsynet.no
● Telefon: +47 22 39 69 00
● Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
Informasjonskapsler
Vår nettside bruker informasjonskapsler, som fremkommer av oversikten nederst på
vår nettside første gang du besøker den. Der vil du få detaljert oversikt over hvilke
informasjonskapsler som til enhver tid er i bruk, og hva de gjør. Du har også
mulighet til å deaktivere bruken av enkelte informasjonskapsler som ikke er
fundamentale for at nettsiden skal fungere.
4. Hva registreres når du kontakter oss?
Telefon
Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når
du ringte og hvor lenge samtalen varte. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en
enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det
gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan
identifiseres.
Besøk i butikk

Dersom du leverer inn en vare til reparasjon, eller legger inn en bestilling på en vare
vi ikke har på lager, vil vi lagre ditt navn, telefonnummer og eventuelt e-post adresse
slik at vi kan kontakte deg når varen er klar til henting. Opplysningene oppbevares i
….. mnd til de slettes.
Ved kjøp av varer i vår forretning vil vi også lagre nødvendige opplysninger om deg i
forbindelse med evt garantiansvar så lenge slik garantiansvar måtte være gjeldende.
E-post
Når du henvender deg til oss på e-post, vil din avsender adresse, tidspunkt for
henvendelsen, IP adresse og meldingens innhold lagres på vår e-post server samt
på mottakers datamaskin. Innkommende e-post kan videresendes automatisk til flere
personer i vår organisasjon dersom mottaker-adressen er upersonlig (som feks
post@).
Nettside
Når du henvender deg til oss via nettsiden, kan vi lagre henvendelsen i nettsidens
database. Det som lagres er avsenders e-post adresse, tidspunkt for henvendelsen,
IP adresse og meldingens innhold. Henvendelsen videresendes også automatisk til
e-postadressen til rett person i vår organisasjon. Hensikten med lagringen i
databasen er å fungere som backup i tilfelle e-post flyten svikter.
5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
Tilbud
Når du kontakter oss for et tilbud, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt
spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din
henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for
samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar
og din e-postadresse.
6. Databehandlere
Selskapets nettsider driftes på servere hos Amazon Web Services via byrået
Quicktech Web AS. Datasenteret står i Frankfurt. Nettsiden benytter CloudFlare INC
til CDN (innholdsdistribusjonsnettverk) som medfører at informasjon om deg
behandles midlertidig av CloudFlare.
E-post leverandør er Syse Data og datasentere står i Tønsberg.
Til kredittopplysning benytter vi …. og samarbeidspartner på inkasso er …..
Selskapets datamaskiner og mobiltelefoner er tilknyttet skybasert filserver fra
leverandøren ….. og datasenter står i …..

7. Mer informasjon
Dersom du har spørsmål, inviteres du til å ta kontakt via kontaktopplysningene som opplyst
på vår nettside.
Dersom du ønsker å begjære innsyn, endring, korrigering eller sletting av dine
personopplysninger bes du benytte skjemaene du finner nederst på vår nettside. Skjema
med vedlegg signeres og sendes per post til adressen som opplyst under “kontakt” på vår
nettside, eller til den adresse som til enhver tid er kunngjort som vår postadresse i
brønnøyssund, se www.brreg.no. Det er også mulig å sende skjema inn per e-post, men vi
gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta ansvar for hvordan din e-post leverandør behandler
samlingen med opplysninger som dermed vil komme dem i hende ved at vi svarer på din
begjæring. Det anbefales derfor å eventuelt slette e-posten fra din e-post server etter du
mottar den fra oss.